Er kalla «Norges lengste berg- og dalbane» – konsulentar vil gjenbruke den gamle vegen