Foreslår interessant løysing for å sikre heilårsdrift