Vil bygge 34 bustader på Stranda - ber om reguleringsendring

foto