Stor opplagsauke for Nyss: – Kjekt å sjå at arbeidet vårt ber frukter