Namna på dei omkomne i flystyrten i Larvik er offentleggjorde