Røde Kors skal leite etter Lier-meteoritten – inviterer folk til å delta