– Fjell og ski er ein viktig del av livet og fritida