Norsk idrett set strøyming av breiddeidrett på pause etter Mygame-bråket

foto