Her er Venstre sine toppkandidatar – full semje om ordførarkandidat