Koronamedisin tilgjengeleg på norske apotek frå torsdag

foto