Smitten aukar – men FHI foreslår likevel å lette på tiltaka