Mann dømd til 40 dagars fengsel for falsk koronaattest