Stoltenberg: Den politiske debatten etter 22. juli hamna i skuggen