Halvparten av dei eldre har ikkje fått den tredje vaksinedosen