Seks personar i Stange fekk fortynna koronavaksine