Etterslep frå koronanedstenginga gir lange køar for oppkøyring