Lokale rektorar støttar opp om ny tilråding: – Eit totalforbod er ikkje aktuelt