Vart formelt sett inn som ordførar og varaordførar