Stort jordskred tok med seg seterveg: – Ein bør halde seg vekk