– Det skil seg ut frå mengda og blir difor lagt merke til