Krevjande år for Ekornes – dette seier sjefen om året som kjem