Medieomtalen av ungdomspartia er den lågaste sidan 2011