Åtte søkte på leiarstilling – éin har trekt seg og éin er frå Sverige