Status for torsdagen: – Avgjersla er tatt med bakgrunn i endra prognosar