Straumen blir dyrare i 2024 når nettleiga gjer eit byks