Veterinærkrisa: – Kanskje eit marsvin, ein hund eller ein katt må døy før dei tek det på alvor