Nedgang i sal av fritidsbustadar, men ikkje her: – Vi får eit rekordhalvår