Han fekk medalje for lang og tru teneste i møbelbedrift

foto