Tett leidning førte til store vassmengder i vegbanen