Uvêret held fram – Kraftig regn på Austlandet mot helga