WHO: Reiseforbod vil ikkje hindre spreiinga av omikron