Sjekk kva jobb han har som gir han moglegheit til å kome attende til bygda ofte

foto