Under debattane i kommunestyret kan temperaturen raskt auke og ordbruken kan nokre gongar bli krass. Foto: Rita Løseth

Steile frontar: – Mange vegrar å ta ordet i frykt for represaliar

Korleis har eigentleg politikarane det «på jobb» i Stranda kommune? Nyss har tatt temperaturen på motivasjonen innan valkampen brakar laust for alvor.