– Det viktigaste for meg er å spreie glede og litt latter