Første person domfelt etter tryggingslova i Hongkong