Tek vedtaket om e-verket til Statsforvaltaren

foto