Opplever stor interesse for møta sine – desse har dei invitert i år