Bønder konkurrerte om å ha dei beste vêrlamma i regionen

foto