Vedum lovde gratis ferje på dette sambandet – ikkje lenge att til det skjer

foto
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (sp) lovde i fjor at dei minste ferjesambanda i landet ville få gratis ferje frå anten sommar eller haust i 2022. No skjer det. Bilete er tatt på ferjestrekninga mellom Festøy og Hundeidvik. Foto: Amanda Røed Stave / Arkiv