Koronavaksine bidrog til auka sal og overskot for Johnson & Johnson