- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Ny leiar av høgsterett utnemnt i Polen