Større andel bruk av midlar for psykiske lidingar – i denne kommunen er auken størst

foto