EU: 70 prosent av vaksne har fått minst ein vaksinedose