Får ikkje pålagt ordning på plass – bondelaget fryktar dyr vil døy