Trusselbiletet aukar – fleire vil ha hjelp til å sikre bedrifta si