Ber om stønad til brannsikring av gamle naust

foto