Melbourne lettar på restriksjonane – Sydney med smitterekord