Ingen fysisk skadde i gisseldrama i svensk fengsel