- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Regjeringa vil endre lova for utdanningsstønad permanent