Om rammer, rus og skadeverk: – Ugjerninga er ofte eit symptom